ORF KİRALAMA PAZARLAMA VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20. maddesi uyarınca, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımıştır.

Orf Kiralama Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı Anonim Şirketi (Bundan sonra “ORF” veya “Şirket” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak,  kişisel veri sahiplerinin veri sahipliği sıfatlarından doğan haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine yapılması gereken bilgilendirme işbu Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.